جمعه، 8 خرداد 1394
19:41
فهرست
X

http://www.taraznews.com/sites/default/files/pictures/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%20%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85.gif

بازنشر/ سخاوت؛ ویژگی دوران ظهور
محصولات زراعی، عمده ترین اقتصاد عصر ظهور
تراز: چون آسمان سخاوت خویش را به همه جهانیان نشان می دهد و برکات بر زمینیان نازل می شود و زراعت هم متوقف بر نزولات آسمانی است لذا بیشترین رونق اقتصادی به زراعت مربوط می شود.

آخرین اخبار

چند رسانه‌ای