شماره مطلب : 50761
زمان انتشار : 92/7/12 - 20:30

قیمت انواع تبلت

تراز: تبلت Galaxy Tab P۷۵۰۰ در بازار به قیمت ۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش میرسد.

قیمت ها به شرح جدول زیر است:
 

مدل تبلت

حافظه داخلی (گیگابایت)

صفحه نمایش (اینچ)

قیمت (تومان)

Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ ۱۶GB

۱۶

۱۰.۱

۱, ۹۶۰, ۰۰۰

Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ ۳۲GB

۳۲

۱۰.۱

۲, ۰۰۰, ۰۰۰

Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ ۶۴GB

۶۴

۱۰.۱

۲, ۲۵۰, ۰۰۰

Galaxy Note ۸ N۵۱۰۰

۱۶

۸.۰

۱, ۶۱۰, ۰۰۰

Galaxy Note ۸ N۵۱۱۰

۱۶

۸

۱, ۳۶۵, ۰۰۰

Galaxy Tab ۳ P۵۲۰۰

۱۶

۱۰.۱

۱, ۶۱۰, ۰۰۰

Galaxy Tab ۳ ۷.۰ SM-T۲۱۰

۸

۷

۷۹۹, ۰۰۰

Galaxy Tab ۳ ۸.۰ SM-T۳۱۱۰ ۳G

۱۶

۸.۰

۱, ۳۹۹, ۰۰۰

Galaxy Tab ۲ P۳۱۰۰

۸

۷.۰

۱, ۱۶۸, ۰۰۰

Galaxy Tab ۲ P۳۱۰۰

۱۶

۷.۰

۱, ۲۶۹, ۰۰۰

Galaxy Tab ۲ P۳۱۰۰

۳۲

۷.۰

۱, ۲۶۰, ۰۰۰

Galaxy Tab ۲ P۳۱۱۰

۸

۷.۰

۷۰۰, ۰۰۰

Galaxy Tab ۲ P۵۱۰۰

۱۶

۱۰.۱

۱, ۲۵۰, ۰۰۰

Galaxy Tab ۲ P۵۱۰۰

۳۲

۱۰.۱

۱, ۴۵۰, ۰۰۰

ATIV Smart PC ۵۰۰T

۶۴

۱۱.۶

۲, ۹۹۰, ۰۰۰

Tablet PC Slate XE۷۰۰T۱A-A۰۱US

۶۴

۱۱.۶

۴, ۲۰۰, ۰۰۰

Galaxy Tab P۶۸۰۰

۱۶

۷.۷

۱, ۳۷۰, ۰۰۰

Galaxy Tab P۶۸۰۰

۳۲

۷.۷

۱, ۴۹۵, ۰۰۰

Galaxy Tab P۷۵۰۰

۱۶

۱۰.۱

۱, ۰۵۰, ۰۰۰

Galaxy Tab P۷۵۰۰

۳۲

۱۰.۱

۱, ۲۵۰, ۰۰۰

iPad (۴th Gen. ) Wi-Fi

۱۶

۹.۷

۱, ۸۵۰, ۰۰۰

iPad (۴th Gen. ) Wi-Fi

۳۲

۹.۷

۲, ۰۸۵, ۰۰۰

iPad (۴th Gen. ) Wi-Fi

۶۴

۹.۷

۲, ۳۳۰, ۰۰۰

iPad (۴th Gen. ) Wi-Fi

۱۲۸

۹.۷

۲, ۶۳۵, ۰۰۰

iPad (۴th Gen. ) Wi-Fi + ۴G

۱۶

۹.۷

۲, ۱۳۰, ۰۰۰

iPad (۴th Gen. ) Wi-Fi + ۴G

۳۲

۹.۷

۲, ۳۹۹, ۰۰۰

iPad (۴th Gen. ) Wi-Fi + ۴G

۶۴

۹.۷

۲, ۷۳۰, ۰۰۰

iPad (۴th Gen. ) Wi-Fi + ۴G

۱۲۸

۹.۷

۳, ۱۰۰, ۰۰۰

iPad mini WiFi

۱۶

۷.۹

۱, ۱۶۵, ۰۰۰

iPad mini WiFi

۳۲

۷.۹

۱, ۵۰۰, ۰۰۰

iPad mini WiFi

۶۴

۷.۹

۱, ۷۵۰, ۰۰۰

iPad mini WiFi + ۴G

۱۶

۷.۹

۱, ۶۵۰, ۰۰۰

iPad mini WiFi + ۴G

۳۲

۷.۹

۱, ۹۹۵, ۰۰۰

iPad mini WiFi + ۴G

۶۴

۷.۹

۲, ۱۹۵, ۰۰۰

iPad (۳rd Gen. ) Wi-Fi

۱۶

۹.۷

۲, ۲۰۰, ۰۰۰

iPad (۳rd Gen. ) Wi-Fi

۳۲

۹.۷

۲, ۴۵۰, ۰۰۰

iPad (۳rd Gen. ) Wi-Fi

۶۴

۹.۷

۲, ۶۳۰, ۰۰۰

iPad (۳rd Gen. ) Wi-Fi + ۴G

۶۴

۹.۷

۳, ۱۷۰, ۰۰۰

iPad (۳rd Gen. ) Wi-Fi + ۴G

۳۲

۹.۷

۲, ۷۰۰, ۰۰۰

iPad (۳rd Gen. ) Wi-Fi + ۴G

۱۶

۹.۷

۲, ۲۲۰, ۰۰۰

Memo Pad HD۷

۱۶

۷.۰

۶۴۰, ۰۰۰

Fonepad ME۳۷۱

۸

۷.۰

۸۵۹, ۰۰۰

Fonepad ME۳۷۱

۱۶

۷.۰

۸۸۰, ۰۰۰

Fonepad ME۳۷۱

۳۲

۷.۰

۹۲۵, ۰۰۰

Google Nexus ۷

۸

۷

۸۸۰, ۰۰۰

Google Nexus ۷

۱۶

۷

۹۵۰, ۰۰۰

Google Nexus ۷

۳۲

۷

۹۹۵, ۰۰۰

Google Nexus ۷ ۳G

۳۲

۷

۱, ۱۴۹, ۰۰۰

Memo Pad ME۱۷۲V

۸

۷.۰

۵۲۸, ۰۰۰

Memo Pad ME۱۷۲V

۱۶

۷.۰

۵۷۵, ۰۰۰

Eee Pad Transformer TF۳۰۰T

۳۲

۱۰.۱

۱, ۵۰۰, ۰۰۰

Eee Pad Transformer TF۳۰۰T + Dock

۳۲

۱۰.۱

۲, ۱۰۰, ۰۰۰

Eee Pad Transformer TF۳۰۰TG

۳۲

۱۰.۱

۱, ۷۳۰, ۰۰۰

Eee Pad Transformer TF۳۰۰TG + Dock

۳۲

۱۰.۱

۱, ۹۵۰, ۰۰۰

Eee Pad Transformer TF۱۰۱ + Dock

۳۲

۱۰.۱

۱, ۴۵۰, ۰۰۰

Eee Pad Slider

۳۲

۱۰.۱

۱, ۲۷۰, ۰۰۰

PadFone ۲

۳۲

۱۰.۱

۲, ۳۸۰, ۰۰۰

PadFone Infinity

۳۲

۱۰.۱

۳, ۲۰۰, ۰۰۰

Transformer Pad Infinity TF۷۰۰T

۶۴

۱۰.۱

۲, ۷۵۰, ۰۰۰

Transformer Book TX۳۰۰

۱۲۸

۱۳.۳

۵, ۰۰۰, ۰۰۰

Memo Pad FHD۱۰ Wi-Fi + ۳G

۱۶

۱۰.۱

۱, ۶۳۰, ۰۰۰

Memo Pad Smart ۱۰

۱۶

۱۰.۱

۱, ۳۳۰, ۰۰۰

Eee Slate B۱۲۱

۶۴

۱۲.۱

۳, ۵۵۰, ۰۰۰

VivoTab Smart ME۴۰۰C

۶۴

۱۰.۱

۱, ۶۹۰, ۰۰۰

VivoTab Smart ME۴۰۰CL

۶۴

۱۰.۱

۲, ۰۸۵, ۰۰۰

VivoTab RT TF۶۰۰T

۳۲

۱۰.۱

۲, ۴۶۰, ۰۰۰

VivoTab TF۸۱۰C

۶۴

۱۱.۶

۳, ۳۰۰, ۰۰۰

Innovel I۹۷۲S

۸

۹.۷

۹۰۰, ۰۰۰

Innovel I۸۰۱B

۸

۸.۰

۷۰۰, ۰۰۰

Innovel i۷۰۳W

۸

۷.۰

۴۷۵, ۰۰۰

Innovel i۷۰۲B

۴

۷.۰

۴۶۰, ۰۰۰

Innovel I۷۰۱S

۴

۷.۰

۴۰۰, ۰۰۰

Innovel I۹۷۱W

۱۶

۹.۰

۸۸۰, ۰۰۰

WindPad Enjoy ۱۰ plus

۸

۱۰.۱

۱, ۱۵۰, ۰۰۰

WindPad ۱۱۰W ۳G

۸

۱۰.۱

۱, ۵۸۰, ۰۰۰

WindPad Enjoy

۸

۷.۰

۱, ۱۰۰, ۰۰۰

Sistem Tablet s۷ Deep Black

۴

۷.۰

۴۹۰, ۰۰۰

Sistem Color eReader C۴+ Touch Titanium

۴

۴.۳

۳۰۰, ۰۰۰

Sistem Color eReader C۷+ Touch Titanium

۴

۷.۰

۳۶۰, ۰۰۰

Sistem Tablet i۱۰

۱۶

۹.۷

۱, ۰۵۰, ۰۰۰

Sistem Energy Tablet i۸۲۸ HD

۸

۸.۰

۷۹۰, ۰۰۰

Sistem Tablet s۷ Dark Iron

۸

۷.۰

۵۸۰, ۰۰۰

Sistem Multimedia Color Book ۳۰۷۴ Touch

---

۷.۰

۳۷۰, ۰۰۰

Sistem Energy E-ink eReader ۱۱۶۲

۲

۶.۰

۷۰۰, ۰۰۰

Multimedia Color Book ۲۰۷۴ Rubber Black

---

۷.۰

۳۲۰, ۰۰۰

Archos ۸۰ G۹

۲۵۰

۸

۱, ۱۰۰, ۰۰۰

Archos ۸۰ G۹

۸

۸

۹۵۰, ۰۰۰

Archos ۸۰ G۹

۱۶

۸

۸۳۰, ۰۰۰

Archos ۱۰۱ XS

۱۶

۱۰.۱

۱, ۴۰۰, ۰۰۰

TB۱۰۰۰ Wi-Fi + ۳G Turbu

۸

۱۰.۱

۱, ۰۳۰, ۰۰۰

TB۱۰۰۰ NEW Wi-Fi + ۳G

۸

۱۰.۱

۱, ۰۴۰, ۰۰۰

TB۱۰۰۰ Wi-Fi + ۳G

۴

۹.۱

۸۷۰, ۰۰۰

Play X

۱۶

۹.۷

۱, ۱۹۸, ۰۰۰

T۷s ۳G

۱۶

۷.۰

۱, ۰۵۰, ۰۰۰

Cute X

۷

۷.۰

۷۰۰, ۰۰۰

Rock X

۱۶

۸.۰

۸۵۰, ۰۰۰

T۱۰ ۳G New

۱۶

۱۰.۱

۱, ۵۲۰, ۰۰۰

T۱۰ Wi-Fi + ۳G

۱۶

۱۰.۱

۱, ۳۸۰, ۰۰۰

T۷ Wi-Fi

۸

۷.۰

۶۳۹, ۰۰۰

TS۱ Wi-Fi ۴GB

۴

۷.۰

۳۳۵, ۰۰۰

P۷۰۰ ۳G

۸

۷.۰

۵۹۹, ۰۰۰

Lotus TS۳ II Wi-Fi+۳G

۸

۷

۶۶۰, ۰۰۰

HY۷۳۱ Wi-Fi

۸

۷.۰

۵۰۰, ۰۰۰

ME-۷۰۰A

۴

۷.۰

۴۰۰, ۰۰۰

ME-۷۰۲

۸

۷.۰

۲۶۵, ۰۰۰

ME-۷۰۰B

۴

۷.۰

۴۴۰, ۰۰۰

Axpad ۸P۰۱

۸

۸.۰

۶۹۵, ۰۰۰

Axpad ۷I۰۲

۸

۷.۰

۵۰۰, ۰۰۰

Axpad V۱

۸

۷.۰

۴۰۰, ۰۰۰

Dimo ۹۰۰ Plus

۸

۹.۷

۸۹۰, ۰۰۰

DIMO ۹۰۰

۸

۹.۷

۷۸۰, ۰۰۰

DIMO ۷۰۰

۴

۷.۰

۳۰۰, ۰۰۰

MediaPad ۱۰ FHD

۱۶

۱۰.۱

۱, ۳۴۰, ۰۰۰

MediaPad ۱۰ FHD

۸

۱۰.۱

۱, ۳۳۰, ۰۰۰

MediaPad FHD WiFi + ۳G

۸

۱۰

۱, ۴۰۰, ۰۰۰

MediaPad ۱۰ Link

۱۶

۱۰.۱

۱, ۲۹۹, ۰۰۰

MediaPad ۷ Lite

۸

۷.۰

۷۰۵, ۰۰۰

Keyboard Dock

---

---

۲۹۵, ۰۰۰

MediaPad ۷ Vogue ۳G

۸

۷.۰

۸۳۵, ۰۰۰

VB۱۰۰a Pro

۱۶

۱۰.۱

۹۹۹, ۰۰۰

Viewpad VB۷۱

۸

۷.۰

۵۰۰, ۰۰۰

VB۷۳۷

۸

۷.۰

۷۹۹, ۰۰۰

Viewpad ۷۰N Pro

۱۶

۷.۰

۵۹۹, ۰۰۰

Surface RT + Keyboard

۳۲

۱۰.۶

۳, ۲۰۰, ۰۰۰

Surface RT + Keyboard

۶۴

۱۰.۶

۳, ۴۰۰, ۰۰۰

Surface Pro

۱۲۸

۱۰.۶

۴, ۴۲۰, ۰۰۰

Surface Pro

۶۴

۱۰.۶

۴, ۲۵۰, ۰۰۰

Surface RT

۱۶

۱۰.۶

۲, ۵۰۰, ۰۰۰

Surface RT

۳۲

۱۰.۶

۲, ۸۵۰, ۰۰۰

GSP-X۷

۸

۷.۰

۴۲۰, ۰۰۰

GSP-X۸ Plus

۱۶

۸.۰

۸۰۰, ۰۰۰

GSP-X۸

۸

۸.۰

۵۷۰, ۰۰۰

XPAD X۷۲۲ Wi-Fi

۴

۷.۰

۴۷۰, ۰۰۰

XPAD Mini Wi-Fi

۸

۷.۸

۵۹۹, ۰۰۰

MultiPad ۸.۰ Pro Duo

۸

۸.۰

۸۲۰, ۰۰۰

MultiPad ۲ Ultra Duo ۸.۰ ۳G

۸

۸.۰

۸۲۴, ۰۰۰

MultiPad ۷.۰ Prime Plus

۴

۷.۰

۴۸۸, ۰۰۰

MultiPad ۷.۰ Prime Duo

۱۶

۷.۰

۷۳۰, ۰۰۰

MultiPad ۱۰.۱ Ultimate Duo

۱۶

۱۰.۱

۱, ۰۲۰, ۰۰۰

MultiPad ۱۰.۱ Ultimate ۳G

۱۶

۱۰.۱

۱, ۲۳۹, ۰۰۰

Kindle Fire HD

۱۶

۸.۹

۱, ۶۲۰, ۰۰۰

Kindle Fire HD

۳۲

۸.۹

۱, ۷۲۰, ۰۰۰

Kindle Fire

۸

۷.۰

۶۷۰, ۰۰۰

Ideapad A۱

۱۶

۷.۰

۷۸۰, ۰۰۰

Ideapad A۲۱۰۷A

۱۶

۷.۰

۷۰۰, ۰۰۰

Ideapad S۲۱۰۹A

۸

۹.۷

۱, ۰۸۹, ۰۰۰

Ideapad A۱۰۰۰-T

۴

۷.۰

۸۹۹, ۰۰۰

Iconia Tab A۲۰۰

۱۶

۱۰.۱

۱, ۰۰۰, ۰۰۰

Iconia Tab B۱-A۷۱

۸

۷.۰

۶۷۹, ۰۰۰

Iconia W۵۱۰

۳۲

۱۰.۱

۲, ۷۰۰, ۰۰۰

Iconia W۵۱۰

۱۲۸

۱۰.۱

۳, ۰۰۰, ۰۰۰

Iconia W۷۰۰P

۱۲۸

۱۱.۶

۳, ۷۹۰, ۰۰۰

HP Slate ۷ ۲۸۰۰ Tablet Wi-Fi ۸GB

۸

۷.۰

۶۵۰, ۰۰۰

Dell Streak ۷

۱۶

۷.۰

۶۸۰, ۰۰۰

Fujitsu Stylistic Q۵۵۰

۶۲

۱۰.۱

۲, ۱۲۰, ۰۰۰

Fujitsu Stylistic M۵۳۲

۳۲

۱۰.۱

۱, ۵۷۰, ۰۰۰

Motorola Xoom ۲ MZ۶۱۶

۱۶

۱۰.۱

۱, ۱۵۰, ۰۰۰

Arnova ۷ f G۳

۸

۷.۰

۴۵۰, ۰۰۰

Arnova ۷ B G۳

۸

۷.۰

۴۳۰, ۰۰۰

Daya A۳۰۰

۸

۷.۰

۴۳۵, ۰۰۰

HTC Jetstream

۳۲

۱۰.۱

۱, ۶۷۰, ۰۰۰

COBY MID۷۰۳۵

۴

۷.۰

۲۹۰, ۰۰۰

COBY MID۹۷۴۱

۸

۹.۷

۷۵۰, ۰۰۰

Lender LD ۴۵۹

۸

۸.۰

۶۷۵, ۰۰۰

HP Slate ۷ ۲۸۰۰ Tablet Wi-Fi ۱۶GB

۱۶

۷.۰

۷۵۵, ۰۰۰

SmartTouch Life

۴

۷.۰

۳۰۰, ۰۰۰

MID M۷۱۵AS

۴

۷.۰

۵۳۰, ۰۰۰

GLX Tab Jet

۴

۷.۰

۵۲۰, ۰۰۰


 

کلید واژه ها

دیدگاه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

پربازدیدترین‌ها

آخرین اخبار